Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Aktuální informace

Dotace a Projekty

aktualizace 16.10.2023:

Městská část Praha 10

Městská část Praha 10 poskytla SK HAMR, z.s. v roce 2023 finanční prostředky ve výši 300.000,- Kč na projekt s názvem „SK HAMR – celoroční činnost mládežnických oddílů SK HAMR, z.s.“. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě předloženého projektu v oblasti sportu, mládeže a tělovýchovy.

Hlavní město Praha

 SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického fotbalu v Praze pro rok 2023. V rámci projektu zpracovaného Pražským fotbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 85.124,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro rok 2023. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 986.091,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického volejbalu v Praze pro rok 2023. V rámci projektu zpracovaného Pražským volejbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 784.312,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického badmintonu v Praze pro rok 2023. V rámci projektu zpracovaného Pražským badmintonovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 339.570,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického aerobiku v Praze pro rok 2023. V rámci projektu zpracovaného Českým svazem aerobiku a fitness FISAF byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 119.100,- Kč.

Hlavní město Praha

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2023 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na úhradu provozních nákladů sportovních areálů ve výši 5.000.000,- Kč. 

Národní sportovní agentura

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2023 finanční podporu od Národní sportovní agentury ve výši 1.354.944,- Kč, která je poskytnuta na realizaci projektu „ Sportovní činnost dětí a mládeže v SK HAMR, z.s.“

Dotace je poskytnuta v rámci programu MŮJ KLUB a je určena na podporu činnosti sportovního klubu a na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže v celém kalendářním roce 2023.

Národní sportovní agentura

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2023 finanční podporu od Národní sportovní agentury ve výši 670.500,- Kč, která je poskytnuta na realizaci projektu „ Sportovní činnost dětí a mládeže v SK HAMR, z.s.“ Dotace je poskytnuta v rámci programu MŮJ KLUB – POHYB A ZDRAVÍ a je určena na podporu činnosti sportovního klubu a na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže v celém kalendářním roce 2023.  


logo Městská část Praha 10

Městská část Praha 10 poskytla SK HAMR, z.s. v roce 2022 finanční prostředky ve výši 300.000,- Kč na projekt s názvem „SK HAMR – celoroční činnost mládežnických oddílů SK HAMR, z.s.“. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě předloženého projektu v oblasti sportu, mládeže a tělovýchovy.

Praha EU

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického fotbalu v Praze pro rok 2022. V rámci projektu zpracovaného Pražským fotbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 46.813,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro rok 2022. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 464.800,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického volejbalu v Praze pro rok 2022. V rámci projektu zpracovaného Pražským volejbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 390.042,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického badmintonu v Praze pro rok 2022. V rámci projektu zpracovaného Pražským badmintonovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 203.840,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického aerobiku v Praze pro rok 2022. V rámci projektu zpracovaného Českým svazem aerobiku a fitness FISAF byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 58.300,- Kč.

Polep - provoz sportoviště

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2022 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na úhradu provozních nákladů sportovních areálů ve výši 3.000.000,- Kč.

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2022 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na nákup stroje na úpravu beachvolejbalových kurtů ve výši 220.000,- Kč.

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2022 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na podporu sportovních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií ve výši 1.410.000,- Kč.

logo NSA

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2022 finanční podporu od Národní sportovní agentury ve výši 3.180.870,- Kč, která je poskytnuta na realizaci projektu „ Sportovní činnost dětí a mládeže v SK HAMR, z.s.“

Dotace je poskytnuta v rámci programu MŮJ KLUB a je určena na podporu činnosti sportovního klubu a na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže v celém kalendářním roce 2022.


Městská část Praha 10 poskytla SK HAMR, z.s. v roce 2021 finanční prostředky ve výši 350.000,- Kč na projekt s názvem „SK HAMR – celoroční činnost mládežnických oddílů SK HAMR, z.s.“. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě předloženého projektu v oblasti sportu, mládeže a tělovýchovy.

praha .eu

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického squashe v Praze pro rok 2021 - 2022. V rámci projektu zpracovaného Českou asociací squashe byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  17.447,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického fotbalu v Praze pro rok 2021 - 2022. V rámci projektu zpracovaného Pražským fotbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  122.067,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro rok 2021 - 2022. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  613.056,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického volejbalu v Praze pro rok 2021 - 2022. V rámci projektu zpracovaného Pražským volejbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  677.292,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického badmintonu v Praze pro rok 2021 - 2022. V rámci projektu zpracovaného Českým badmintonovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  287.500,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického aerobiku v Praze pro rok 2021 - 20221. V rámci projektu zpracovaného Českým svazem aerobiku a fitness FISAF byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 53.100,- Kč.

Polep - provoz sportoviště

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2021 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na úhradu provozních nákladů sportovních areálů HAMR-Záběhlice, HAMR-Braník a HAMR-Štěrboholy ve výši 3.000.000,- Kč.

SK HAMR, z.s.  obdržel v roce 2021 finanční podporu od Národní sportovní agentury ve výši 2.662.546,- Kč, která je poskytnuta na realizaci projektu „ Sportovní činnost dětí a mládeže v SK HAMR, z.s.“

Dotace je poskytnuta v rámci programu MŮJ KLUB  a je určena na podporu činnosti sportovního klubu a na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže v celém kalendářním roce 2021.

 

 

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2020 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na pořízení stroje na úpravu sportovišť s umělým povrchem ve výši 120.000,- Kč.

Polep - provoz sportoviště

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2020 individuální účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na úhradu provozních nákladů sportovního areálu HAMR-Záběhlice ve výši 180.000,- Kč a sportovního areálu HAMR-Braník ve výši 180.000,- Kč a sportovního areálu HAMR-Štěrboholy ve výši 150.000,- Kč.

 

Polep - provoz sportoviště

 SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2020 individuální účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na úhradu provozních nákladů Sportovní haly HAMR-Braník ve výši 200.000,- Kč.

 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického squashe v Praze pro rok 2020 - 2021. V rámci projektu zpracovaného Českou asociací squashe byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  12.115,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického fotbalu v Praze pro rok 2020 - 2021. V rámci projektu zpracovaného Pražským fotbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  125.231,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro rok 2020 - 2021. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  652.970,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického volejbalu v Praze pro rok 2020 - 2021. V rámci projektu zpracovaného Pražským volejbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  818.472,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického badmintonu v Praze pro rok 2020 - 2021. V rámci projektu zpracovaného Českým badmintonovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  386.400,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického aerobiku v Praze pro rok 2020 - 2021. V rámci projektu zpracovaného Českým svazem aerobiku a fitness FISAF byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  45.000,- Kč.

 

Polep - provoz sportoviště

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2020 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na úhradu provozních nákladů sportovního areálu HAMR-Záběhlice ve výši 1.190.000,- Kč a sportovního areálu HAMR-Braník ve výši 1.200.000,- Kč a sportovního areálu HAMR-Štěrboholy ve výši 200.000,- Kč.

 

Logo MŠMT

SK HAMR, z.s.  obdržel v roce 2020 finanční podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2.591.050,- Kč, která je poskytnuta na realizaci projektu „ Sportovní činnost dětí a mládeže v SK HAMR, z.s.“
Dotace je poskytnuta v rámci programu MŮJ KLUB  a je určena na podporu činnosti sportovního klubu a na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže v celém kalendářním roce 2020.

Městská část Praha 10 poskytla SK HAMR, z.s. v roce 2020 finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč na dvouletý projekt s názvem „SK HAMR – celoroční činnost mládežnických oddílů SK HAMR, z.s.“. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě předloženého projektu v oblasti sportu, mládeže a tělovýchovy.

 

 SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2020 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na pořízení stroje pro úpravu sportovních povrchů ve výši 120.000,- Kč.

 

Logo MŠMT

SK HAMR, z.s.  obdržel v roce 2019 finanční podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2.401.300,- Kč, která je poskytnuta na realizaci projektu „ Sportovní činnost dětí a mládeže v SK HAMR, z.s.“
Dotace je poskytnuta v rámci programu MŮJ KLUB  a je určena na podporu činnosti sportovního klubu a na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže v celém kalendářním roce 2019.

 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického squashe v Praze pro rok 2019 – 2020. V rámci projektu zpracovaného Českou asociací squashe byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  6.572,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického fotbalu v Praze pro rok 2019 – 2020. V rámci projektu zpracovaného Pražským fotbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  137.619,- Kč. 

 SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro rok 2019 – 2020. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  736.200,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického volejbalu v Praze pro rok 2019 – 2020. V rámci projektu zpracovaného Pražským volejbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  936.000,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického badmintonu v Praze pro rok 2019 – 2020. V rámci projektu zpracovaného Českým badmintonovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  190.000,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického aerobiku v Praze pro rok 2019 – 2020. V rámci projektu zpracovaného Českým svazem aerobiku a fitness FISAF byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  63.000,- Kč.

Městská část Praha 10 poskytla SK HAMR, z.s. v roce 2019 finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč na dvouletý projekt s názvem „SK HAMR – celoroční činnost mládežnických oddílů SK HAMR, z.s.“. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě předloženého projektu v oblasti sportu, mládeže a tělovýchovy.

 

Polep - provoz sportoviště

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2019 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na úhradu provozních nákladů sportovního areálu HAMR-Záběhlice ve výši 350.000,- Kč a sportovního areálu HAMR-Braník ve výši 350.000,- Kč.

 

Logo MŠMT

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2018 finanční podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1.539.500,- Kč, která je poskytnuta na realizaci projektu „ Sportovní činnost dětí a mládeže v SK HAMR, z.s.“
Dotace je poskytnuta v rámci programu MŮJ KLUB  a je určena na podporu činnosti sportovního klubu a na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže v celém kalendářním roce 2018.

 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického squashe v Praze pro rok 2018 – 2019. V rámci projektu zpracovaného Českou asociací squashe byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  2.229,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického fotbalu v Praze pro rok 2018 – 2019. V rámci projektu zpracovaného Pražským fotbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  132.935,- Kč. 

 SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro rok 2018 – 2019. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  728.100,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického volejbalu v Praze pro rok 2018 – 2019. V rámci projektu zpracovaného Pražským volejbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  1.004.484,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického badmintonu v Praze pro rok 2018 – 2019. V rámci projektu zpracovaného Českým badmintonovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  148.500- Kč.

 

 

Městská část Praha 10 poskytla SK HAMR, z.s. v roce 2018 finanční prostředky ve výši 2.232.000,- Kč na dvouletý projekt s názvem „SK HAMR – celoroční činnost mládežnických oddílů SK HAMR, z.s.“. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě předloženého projektu v oblasti sportu, mládeže a tělovýchovy.

 

 

Logo MŠMT

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2017 finanční podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1.939.000,- Kč, která byla poskytnuta na realizaci projektu „ Sportovní činnost dětí a mládeže v SK HAMR, z.s.“ Dotace je určena na podporu činnosti sportovního klubu a na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže v celém kalendářním roce 2017.

 

 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro rok 2017 – 2018. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  717.500,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického volejbalu v Praze pro rok 2017 – 2018. V rámci projektu zpracovaného Pražským volejbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  687.042,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického badmintonu v Praze pro rok 2017 – 2018. V rámci projektu zpracovaného Českým badmintonovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  138.750- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického fotbalu v Praze pro rok 2017 – 2018. V rámci projektu zpracovaného Pražským fotbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 72.601,- Kč.

Městská část Praha 10 poskytla SK HAMR, z.s. v roce 2017 finanční prostředky ve výši  1.786.000,- Kč na dvouletý projekt s názvem „SK HAMR – celoroční činnost mládežnických oddílů SK HAMR, z.s.“. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě předloženého projektu v oblasti sportu, mládeže a tělovýchovy.

 

Buďte s námi v kontaktu

sportovní areály Hamr sport


HAMR SPORT Záběhlice

Záběhlice

ul. Záběhlická
106 00 Praha 10

  272 772 762
  272 773 809
  272 774 030

HAMR SPORT Braník

Braník

Vltavanů 1542
147 00 Praha 4

  244 462 467
  244 462 470


Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Pro vytvoření nebo zrušení rezervace kontaktujte prosím recepci na výše uvedených číslech.