Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Aktuální informace

Dotace a Projekty

Městská část Praha 10 poskytla SK HAMR, z.s. v roce 2021 finanční prostředky ve výši 350.000,- Kč na projekt s názvem „SK HAMR – celoroční činnost mládežnických oddílů SK HAMR, z.s.“. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě předloženého projektu v oblasti sportu, mládeže a tělovýchovy.

praha .eu

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického squashe v Praze pro rok 2021 - 2022. V rámci projektu zpracovaného Českou asociací squashe byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  17.447,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického fotbalu v Praze pro rok 2021 - 2022. V rámci projektu zpracovaného Pražským fotbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  122.067,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro rok 2021 - 2022. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  613.056,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického volejbalu v Praze pro rok 2021 - 2022. V rámci projektu zpracovaného Pražským volejbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  677.292,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického badmintonu v Praze pro rok 2021 - 2022. V rámci projektu zpracovaného Českým badmintonovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  287.500,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického aerobiku v Praze pro rok 2021 - 20221. V rámci projektu zpracovaného Českým svazem aerobiku a fitness FISAF byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 53.100,- Kč.

Polep - provoz sportoviště

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2021 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na úhradu provozních nákladů sportovních areálů HAMR-Záběhlice, HAMR-Braník a HAMR-Štěrboholy ve výši 3.000.000,- Kč.

SK HAMR, z.s.  obdržel v roce 2021 finanční podporu od Národní sportovní agentury ve výši 2.662.546,- Kč, která je poskytnuta na realizaci projektu „ Sportovní činnost dětí a mládeže v SK HAMR, z.s.“

Dotace je poskytnuta v rámci programu MŮJ KLUB  a je určena na podporu činnosti sportovního klubu a na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže v celém kalendářním roce 2021.

 

 

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2020 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na pořízení stroje na úpravu sportovišť s umělým povrchem ve výši 120.000,- Kč.

Polep - provoz sportoviště

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2020 individuální účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na úhradu provozních nákladů sportovního areálu HAMR-Záběhlice ve výši 180.000,- Kč a sportovního areálu HAMR-Braník ve výši 180.000,- Kč a sportovního areálu HAMR-Štěrboholy ve výši 150.000,- Kč.

 

Polep - provoz sportoviště

 SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2020 individuální účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na úhradu provozních nákladů Sportovní haly HAMR-Braník ve výši 200.000,- Kč.

 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického squashe v Praze pro rok 2020 - 2021. V rámci projektu zpracovaného Českou asociací squashe byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  12.115,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického fotbalu v Praze pro rok 2020 - 2021. V rámci projektu zpracovaného Pražským fotbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  125.231,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro rok 2020 - 2021. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  652.970,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického volejbalu v Praze pro rok 2020 - 2021. V rámci projektu zpracovaného Pražským volejbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  818.472,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického badmintonu v Praze pro rok 2020 - 2021. V rámci projektu zpracovaného Českým badmintonovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  386.400,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického aerobiku v Praze pro rok 2020 - 2021. V rámci projektu zpracovaného Českým svazem aerobiku a fitness FISAF byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  45.000,- Kč.

 

Polep - provoz sportoviště

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2020 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na úhradu provozních nákladů sportovního areálu HAMR-Záběhlice ve výši 1.190.000,- Kč a sportovního areálu HAMR-Braník ve výši 1.200.000,- Kč a sportovního areálu HAMR-Štěrboholy ve výši 200.000,- Kč.

 

Logo MŠMT

SK HAMR, z.s.  obdržel v roce 2020 finanční podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2.591.050,- Kč, která je poskytnuta na realizaci projektu „ Sportovní činnost dětí a mládeže v SK HAMR, z.s.“
Dotace je poskytnuta v rámci programu MŮJ KLUB  a je určena na podporu činnosti sportovního klubu a na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže v celém kalendářním roce 2020.

Městská část Praha 10 poskytla SK HAMR, z.s. v roce 2020 finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč na dvouletý projekt s názvem „SK HAMR – celoroční činnost mládežnických oddílů SK HAMR, z.s.“. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě předloženého projektu v oblasti sportu, mládeže a tělovýchovy.

 

 SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2020 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na pořízení stroje pro úpravu sportovních povrchů ve výši 120.000,- Kč.

 

Logo MŠMT

SK HAMR, z.s.  obdržel v roce 2019 finanční podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2.401.300,- Kč, která je poskytnuta na realizaci projektu „ Sportovní činnost dětí a mládeže v SK HAMR, z.s.“
Dotace je poskytnuta v rámci programu MŮJ KLUB  a je určena na podporu činnosti sportovního klubu a na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže v celém kalendářním roce 2019.

 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického squashe v Praze pro rok 2019 – 2020. V rámci projektu zpracovaného Českou asociací squashe byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  6.572,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického fotbalu v Praze pro rok 2019 – 2020. V rámci projektu zpracovaného Pražským fotbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  137.619,- Kč. 

 SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro rok 2019 – 2020. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  736.200,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického volejbalu v Praze pro rok 2019 – 2020. V rámci projektu zpracovaného Pražským volejbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  936.000,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického badmintonu v Praze pro rok 2019 – 2020. V rámci projektu zpracovaného Českým badmintonovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  190.000,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického aerobiku v Praze pro rok 2019 – 2020. V rámci projektu zpracovaného Českým svazem aerobiku a fitness FISAF byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  63.000,- Kč.

Městská část Praha 10 poskytla SK HAMR, z.s. v roce 2019 finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč na dvouletý projekt s názvem „SK HAMR – celoroční činnost mládežnických oddílů SK HAMR, z.s.“. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě předloženého projektu v oblasti sportu, mládeže a tělovýchovy.

 

Polep - provoz sportoviště

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2019 účelovou dotaci od Hlavního města Prahy určenou na úhradu provozních nákladů sportovního areálu HAMR-Záběhlice ve výši 350.000,- Kč a sportovního areálu HAMR-Braník ve výši 350.000,- Kč.

 

Logo MŠMT

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2018 finanční podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1.539.500,- Kč, která je poskytnuta na realizaci projektu „ Sportovní činnost dětí a mládeže v SK HAMR, z.s.“
Dotace je poskytnuta v rámci programu MŮJ KLUB  a je určena na podporu činnosti sportovního klubu a na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže v celém kalendářním roce 2018.

 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického squashe v Praze pro rok 2018 – 2019. V rámci projektu zpracovaného Českou asociací squashe byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  2.229,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického fotbalu v Praze pro rok 2018 – 2019. V rámci projektu zpracovaného Pražským fotbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  132.935,- Kč. 

 SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro rok 2018 – 2019. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  728.100,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického volejbalu v Praze pro rok 2018 – 2019. V rámci projektu zpracovaného Pražským volejbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  1.004.484,- Kč. 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického badmintonu v Praze pro rok 2018 – 2019. V rámci projektu zpracovaného Českým badmintonovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  148.500- Kč.

 

 

Městská část Praha 10 poskytla SK HAMR, z.s. v roce 2018 finanční prostředky ve výši 2.232.000,- Kč na dvouletý projekt s názvem „SK HAMR – celoroční činnost mládežnických oddílů SK HAMR, z.s.“. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě předloženého projektu v oblasti sportu, mládeže a tělovýchovy.

 

 

Logo MŠMT

SK HAMR, z.s. obdržel v roce 2017 finanční podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1.939.000,- Kč, která byla poskytnuta na realizaci projektu „ Sportovní činnost dětí a mládeže v SK HAMR, z.s.“ Dotace je určena na podporu činnosti sportovního klubu a na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže v celém kalendářním roce 2017.

 

 

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro rok 2017 – 2018. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  717.500,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického volejbalu v Praze pro rok 2017 – 2018. V rámci projektu zpracovaného Pražským volejbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  687.042,- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického badmintonu v Praze pro rok 2017 – 2018. V rámci projektu zpracovaného Českým badmintonovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši  138.750- Kč.

SK HAMR, z.s. je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického fotbalu v Praze pro rok 2017 – 2018. V rámci projektu zpracovaného Pražským fotbalovým svazem byla SK HAMR, z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 72.601,- Kč.

Městská část Praha 10 poskytla SK HAMR, z.s. v roce 2017 finanční prostředky ve výši  1.786.000,- Kč na dvouletý projekt s názvem „SK HAMR – celoroční činnost mládežnických oddílů SK HAMR, z.s.“. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě předloženého projektu v oblasti sportu, mládeže a tělovýchovy.

 

Buďte s námi v kontaktu

sportovní areály Hamr sport


HAMR SPORT Záběhlice

Záběhlice

ul. Záběhlická
106 00 Praha 10

  272 772 762
  272 773 809
  272 774 030

HAMR SPORT Štěrboholy

Štěrboholy

U školy 430
102 00 Praha 10

  734 428 970

HAMR SPORT Braník

Braník

Vltavanů 1542
147 00 Praha 4

  244 462 467
  244 462 470


Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Pro vytvoření nebo zrušení rezervace kontaktujte prosím recepci na výše uvedených číslech.